72m2 ’lik bir alanda kurulu bulununan ofis 3 kademe olarak planlanmıştır. Rue 1387 ürünlerinin bulunduğu mağaza kısmını takiben FD Architecture toplantı bölümü ve ofis alanı bulunmaktadır. Bölümler arası geçiş, demir sürgülü kapılarla sağlanmıştır. Toplantı bölümü ve ofis kısmında bulunan çalışma masaları özel kalıpta hazırlanmış brüt betondan yapılmıştır.